Metódy vyučovania čítania a písania

V dejinách výučby môžeme objaviť celú radu metód, ktoré sa vzájomne odlišujú buď v zásadných princípoch     (metóda analyticko-syntetická a metóda globálna) alebo len v malých krokoch (analyticko-syntetická metóda slabičná a hlásková). Doteraz nevieme presne povedať, ktorá metóda je pre ktoré dieťa najvhodnejšia. Určiť optimálny postup výučby čítania na základe podrobnej diagnostiky je zatiaľ úlohou budúcnosti,

Aj v západných štátoch je voľba metódy v rukách učiteľa. Pokiaľ sa však pre jednu rozhodne, preberá za svoje rozhodnutie zodpovednosť. Na základe skúseností mnohých učiteľov môžeme povedať, že najvhodnejšou metódou je metóda analyticko-syntetická hlásková s použitím prvkov iných metód.