1. cyklus (približne 5-8 rokov)

V období medzi piatym a ôsmym rokom veku pracujú deti stále s textom ako nositeľom informácií. Poznávajú stále viac slov, uvedomujú si ich podobnosť, zostavujú texty zo známych slov.Učia sa vyhľadávať v texte nové informácie, skladať slová do viet podľa zmyslu, obmeňovať vety. Nie je to výučba čítania v pravom slova zmysle, nie je to program, neexistujú časové obmedzenia, hlavnou úlohou je podnecovanie aktivít, ktoré uľahčujú čítanie. Výsledky detí nie sú klasifikované, neexistujú žiadne sankcie. Ak sa pri takýchto aktivitách dieťa nič nenaučí, je chyba vo výučbe, nie v žiakovi. Je úlohou učiteľa v takýchto prípadoch zhodnotiť situáciu a lepšie ju pre dieťa pripraviť.

V ôsmom roku veku sa dieťa venuje aktivitám spojeným s čítaním 3-4 hodiny týždenne. Je schopné prečítať informácie, návody k použitiu hier. Čítanie má funkčný charakter. Dieťa číta preto, aby sa niečo dozvedelo. Predovšetkým však má záujem a chuť čítať ďalej.

Jediným predpokladom pre čítanie je záujem a začlenenie do skupiny. Skupiny homogénne sú vhodnejšie pre učiteľov, než pre žiakov. Päťročné dieťa sa môže naučiť dešifrovať za 30 týždňov. Dešifrovanie (rada učiteľov by asi použila pojem hádanie) sa môže javiť ako prekážka v čítaní, ale nie je tomu tak. Dieťa musí najprv pochopiť obsah, aby preňho bolo čítanie prostriedkom komunikácie. Až potom sa učí celý systém pravidiel, ako zvládnuť techniku čítania. Individuálna pomoc učiteľa prebieha v dvoch rovinách:

1. pomoc pri získavaní informácií

2. pomoc pri všeobecných stratégiách

Nie je pravdou, že si dieťa musí najprv osvojiť techniku čítania a až potom môže čítať. Najprv musí chcieť čítať a pracovať s textom, aby si mohlo čítať.