Prípravné obdobie

V období medzi druhým a piatym rokom veku sa dieťa často stretáva s knihami, používa knihovničku, poličky s hračkami sú označené nápismi rovnako ako dvere v celej budove. Deti sa učia identifikovať písomnú formu v závislosti od situácie.

Na konci prípravného obdobia, t.j. v piatich rokoch veku, vedia deti dešifrovať radu slov vďaka opakovaniu. Slová dešifrujú zrakom, nečítajú nahlas. Dešifrovaním tu nie je čítanie, ale určitá príbuznosť s čítaním existuje. Dieťa sa učí čítať cez dešifrovanie, stálym opakovaním. Na toto potrebuje približne 300-400 hodín. Preto je nevyhnutné vytvárať vhodné prostredie, t.j. knihovničky, čitateľské kútiky, kartotéky, obálky s hrami, ktoré podnecujú k používaniu písaného textu. Aj písanie musí byť súčasťou životného prostredia. Dieťa sa učí podpisovať, napísať krátky odkaz, využíva písanie pri hrách.