B. Sindelarová - Předcházíme poruchám učení

13.11.2012 18:36

Súbor cvičení a pracovných listov pre deti v preškolskom veku a prvom ročníku ZŠ umožní včasnú diagnostiku a rehabilitáciu porúch učenia a správania novou metódou.