O. Zelinková - Poruchy učení

24.11.2012 17:03

Veľmi užitočná metodická príručka pre všetkých, ktorý sa zaoberajú nápravou špecifických porúch učenia. Autorka preukazuje, že jej táto oblasť pomoci postihnutým deťom dokonale sedí - má s ňou skúsenosti z praktickej terapeutickej činnosti a z jej učiteľskej praxe.