V.Mertin - Individuálny vzdelávací program

13.11.2012 18:38

Praktický sprievodca učiteľa pri príprave individuálneho vzdelávacieho programu, stanovujúceho špecifické ciele vzdelávania postihnutého dieťaťa. Zvláštnu pozornosť venuje deťom s poruchami učenia.