Držanie písacieho náčinia

Správne držanie písacieho náčinia je predpokladom plynulého písania. Ruka sa zľahka dotýka malíčkom papiera, písacie náčinie dieťa drží v troch prstoch. Ukazovák vedie pohyb dolu, prostredník nahor a palec podporuje pohyb vpred.

Pre nácvik správneho úchopu je nutné použiť násadku z moduritu.

Skúsenosti učiteľov ukazujú, že je nevyhnutné začať so správnym držaním písacieho náčinia už v predškolskom veku. Pokiaľ si dieťa osvojí v predškolskom veku nesprávne držanie písacieho náčinia, potom je veľmi ťažké v 1.ročníku naučiť dfieťa správne držať každé písacie náčinie. Všetky snahy učiteľky sa míňajú účinku. Dieťa pod priamym dohľadom učiteľa uchopuje tušku správne, ale pokiaľ ostane samé, vracia sa späť k zafixovanému nesprávnemu návyku. Naopak u niektorých žiakov sa podarilo zmeniť návyk zlého držania písacieho náčinia aj v 3. ročníku.

Vzhľadom k písaciemu vývoju dieťaťa je nevyhnutné utvárať správny návyk držania písacieho náčinia najneskôr od 1. ročníka. Pokiaľ aj starší žiaci držia pero nesprávne, pokúšame sa o vyhasnutie nesprávneho návyku a utváranie nového. Keď sa tomu dieťa veľmi bráni, netrváme za každú cenu na zmene.