Rozvíjanie motoriky

Pri rozvíjaní grafomotoriky sa zameriavame na hrubú a jemnú motoriku. Hrubá motorika je rozvíjaná pohybom trupu, končatín, hlavy. Jemná motorika je rozvíjaná pri pohyboch rúk a prstov, ktoré sú náročnejšie na presnosť.

Pri písaní je zapojených veľa svalov. Nadmerné zaťaženie svalových skupín spôsobuje ich únavu, ktorá sa prenáša na celý organizmus. Preto je pri písaní dôležité správne držanie tela, poloha dolných končatín, vzdialenosť hlavy od papiera a držanie písacieho náčinia. U mladších žiakov je vhodné zaraďovať v priebehu písania relaxačné cvičenia. Účinnejší je krátkodobý opakujuúci sa nácvik než nározovo prevádzané dlhé cvičenia.

Hrubá motorika

Pred písaním prevádzame cvičenie paží. Pokiaľ nie je uvoľnenie dostatočné, pohyb je kŕčovitý, svalstvo je v stálom napätí. Dieťa tlačí na písacie náčinie, kŕčovito ho zviera. Písmo nie je plynulé, ruka rýchlo začne bolieť, dieťa je unavené, stráca záujem o prácu. Precvičene paže, svalov a trupu môže byť zaradené aj v priebehu písania.

- pohyby paží: mávanie, krúženie (let vtáka, kosenie, plávanie kraula), striedavo upaženie a vzpaženie, krúženie predlaktím

- pohyby dlaní: vpred, vzad, vpravo, vľavo, krúženie dlaňami (mávanie, kývanie), tlačenie dlaňami proti sebe a uvoľňovanie, zavieranie dlaní v päsť a otváranie, striedanie úderov dlaní a pästí o podložku.

Jemná motorika

K rozvíjaniu jemnej motoriky slúži celá rada cvičení prevádzaných v rámci iných predmetov, napr. modelovanie, vytrhávanie a skladanie papiera, navliekanie korálkov apod. Tieto cvičenia je vhodné prevádzať i pri vyučovaní čítania a písania.

Medzi ďalšie cvičenia patria:

- pohyby prstov: dotýkanie prstvo oboch rúk, postupné dotýkanie palca s ďalšími prstami, vzdialenie a približovanie prstov (nožnice), mávanie prstov, krúženie

- zostavy z dlaní: dotyk špičkami prstov o sebe, dotyk palcov a ukazovákov

- cvičenie pohybovej pamäti: opakovanie cvikov predvádzaných učiteľom, spojovanie cvikov do krátkych zostáv, sledovanie uvoľňovacích cvikov a ich nápodoba zpamäti.