Archív článkov

O. Zelinková - Poruchy učení

24.11.2012 17:03
Veľmi užitočná metodická príručka pre všetkých, ktorý sa zaoberajú nápravou špecifických porúch učenia. Autorka preukazuje, že jej táto oblasť pomoci postihnutým deťom dokonale sedí - má s ňou skúsenosti z praktickej terapeutickej činnosti a z jej učiteľskej praxe.

Program Škola hrou

24.11.2012 15:52
www.zsibrezolupy.biznisweb.sk/hrava-skola/ulohy-pre-teba   Na uvedenej stránke sa nachádza program Škola hrou, ktorý otvára cestu k stránkam plným cvičení a hier, k stránkam s edukačnými interaktívnymi prezentáciami, ktoré vytvorila Kupková. Jednotlivé prezentácie sprevádzajú deťmi...

Linky na programy pre reedukáciu dyslexie a dysortografie

15.11.2012 19:02
sevt.cz/produkt/hrajeme-si-s-pismenky-10216600 www.matik.cz/ www.softer.cz www.kajoko.cz

Kolektív autorov - Šimon pôjde do školy

13.11.2012 18:42
Kurikulum pre predškolské deti - príručka pre všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa pred vstupom do školy. Vhodný aj pre špeciálne školy.

V.Mertin - Individuálny vzdelávací program

13.11.2012 18:38
Praktický sprievodca učiteľa pri príprave individuálneho vzdelávacieho programu, stanovujúceho špecifické ciele vzdelávania postihnutého dieťaťa. Zvláštnu pozornosť venuje deťom s poruchami učenia.

B. Sindelarová - Předcházíme poruchám učení

13.11.2012 18:36
Súbor cvičení a pracovných listov pre deti v preškolskom veku a prvom ročníku ZŠ umožní včasnú diagnostiku a rehabilitáciu porúch učenia a správania novou metódou.
Záznamy: 1 - 6 zo 6