Ukážka písma dysgrafika

 

Dysgrafia je porucha písania, ktorá postihuje grafickú stránku písomného prejavu dieťaťa, osvojovanie tvarov jednotlivých písmen. Úzko súvisí s dysortografiou, veľmi často sa objavujú spoločne. Reedukácia je zameraná na celú osobnosť dieťaťa. Na úvod musí byť dieťa dostatočne motivované pre prácu, potom nasledujú cvičenia zamerané na rozvíjanie tých zručností, ktoré písanie podmieňujú. Reedukácia dysgrafie  sa nesmie v žiadnom prípade obmedziť na opisovanie cvičení a prepisovanie zošitov.